راهنمای پرداخت
 
دروازه کارت به کارت اینترنتی

میتوانید عملیات انتقال وجه را از طریق کارت به کارت اینترنتی انجام دهید. پس از پرداخت به این روش شما باید مشخصات پرداخت را ثبت نمایید تا بررسی و تایید شود. برای این منظور به هر کدام از لینک های زیر مراجعه نمایید:

 


 
 
شماره حساب
بانک مقصد شماره کارت شماره حساب صاحب حساب
انصار 6273-8110-3088-5286